lista haseł Słownika „warszawskiego”

Plik zawiera listę haseł Słownika języka polskiego J. Karłowicza, A.A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego (1900-1927), tzw. „warszawskiego”. Sam słownik można przeszukiwać na stronie http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/pl/slownik-warszawski/  i (nowej i docelowej) https://szukajwslownikach.uw.edu.pl/.

Zasady wyboru haseł: M. Derwojedowa, J. Bilińska, W. Kieraś, M. Kwiecień, R. Wołosz, Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni (w przygotowaniu).