Publikacje i wystąpienia

Wystąpienia konferencyjne

 • Współczesne narzędzia leksykograficzne a analiza tekstów dawniejszych, konferencja Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości, 11-12.06.2013, Kraków. 
 • Zasób leksykalny polszczyzny II poł. XIX wieku a możliwość automatycznej analizy morfologicznej tekstów z tego okresu, konferencja Synchronia i diachronia, 1-3.09.2013, Toruń. 
 • Автоматический морфологический анализ древних текстов. Современные орудия и анализ текстов II половины XIX века, The Eighth Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society, 15-17.10. 2013, Szczecin.  
 • Granny’s favourite classics and computer analysis, Formal Description of Slavic Languages 10, 5-8.12.2013, Leipzig.
 • Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830–1918 z uwzglednieniem zmian w odmianie i pisowni 2013–2016, Sympozjum IJP PAN, 21.11.2013, Warszawa.
 • Automatyczna analiza fleksyjna tekstów dawniejszych na przykładzie tekstów z II poł. XIX wieku, Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych, 27.11.2014, Warszawa.
 • Conjugate, decline and spell like years ago. A corpus-based morphological analyzer of 19th century Polish, Slavic Diachronic Corpus Linguistics Conference, Tromsø, April, 21-22, 2015.
 • Exystencya i dekadencya, czyli dynamika zmian między reformami 1830–1918, Objad Cyfrowo-Humanistyczny (Lunch Cyfrowo-Humanistyczny), Kraków, 29 maja 2015.
 • Korpus tekstów drugiej połowy doby nowopolskiej (1830-1918), Grammar & Corpora, 25-27.06.2014, Warszawa.  
 • Dynamika zmian ortograficznych w latach 1830-1918. Badanie korpusowe, Synchronia i diachronia, 2-4 września 2015, Toruń.
 • „Tem lepiej, ale jest to interes miljonowy i traktujemy go poważnie” — 1000 razy po 1000 słów w 5 częściach, Seminarium ZIL, Warszawa, 21 kwietnia 2016.
 • A micro corpus of 19 century Polish, Grammar & Corpora, 09-11.11.2016, Mannheim.
 • Oparty na korpusie analizator fleksyjny polszczyzny lat 1830-1918, Przestrzenie humanistyki cyfrowej, Korpusy diachroniczne polszczyzny, Katowice, 24-25 kwietnia 2017.plik .pdf
 • A diachronic morphological analyser for Polish based on a small corpus, 9th Slavic Linguistics Conference, 21-24.09.2017, Ljubljana.

Publikacje

 • M. Derwojedowa, W. Kieraś, D. Skowrońska, R. Wołosz, Zasób leksykalny polszczyzny II poł. XIX wieku a możliwość automatycznej analizy morfologicznej tekstów z tego okresu, w: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Toruń 2014.
 • M. Derwojedowa, W. Kieraś, D. Skowrońska, R. Wołosz, Współczesne narzędzia leksykograficzne a analiza tekstów dawniejszych, Polonica, tom XXXIV, s. 21-27, 2014.
 • M. Derwojedowa, W. Kieraś, D. Skowrońska, R. Wołosz, Korpus polszczyzny XIX wieku — od mikrokorpusu do korpusu średniej wielkości, Prace Filologiczne, LXV, 2014.
 • J. Bilińska, M. Derwojedowa, W. Kieraś, D. Skowrońska, R. Wołosz, Dynamika zmian ortograficznych w latach 1830–1918. Badanie korpusowe, [w:] M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, SYSTEM – TEKST – CZŁOWIEK
  STUDIA NAD DAWNYMI I WSPÓŁCZESNYMI JĘZYKAMI SŁOWIAŃSKIMI
  , s. 15-30, Toruń 2016.
 • M. Derwojedowa, J. Bilińska, W. Kieraś, M. Kwiecień, Dynamika zmian fleksyjnych i ortograficznych między reformami 1830–1918, Język Polski XCVI, s. 24-35, 2016.
 • J. Bilińska, M. Derwojedowa, W. Kieraś, M. Kwiecień Mikrokorpus polszczyzny 1830-1918, [w:] Karpiński, Ł, P. Michałowski,  Komunikacja specjalistyczna, 11/2016, s. 149-161, 2016.
 • Joanna Bilińska, Monika Kwiecień, Magdalena Derwojedowa, Microcorpus of Nineteenth-Century Polish, [w:] Fuß, E. M. Konopka, B.Trawiński, U.H. Waßner, „Grammar and Corpora 2016”, Heidelberg 2018, DOI: http://dx.doi.org/10.17885/heiup.361.509.