analizator Morfeusz z leksykonem f19

Przygotowując rysunki do publikacji podsumowującej projekt, przygotowaliśmy zestawienia wyników analizatora przed modyfikacjami i po nich. Prezentujemy je niżej.


Wyniki analizatora niemodyfikowanego, z podziałem na style:

Liczba segmentów nierozpoznanych przez analizator niemodyfikowany  przedstawiona została kolorem szarym,  przez analizator modyfikowany (1830-1918)  – fuksjowym.

Popularnonaukowe (PN)

Drobne wiadomości prasowe (DWP)
Publicystyka (PUB).

Proza artystyczna.

Dramat.