Czasowniki

Niewielka grupa czasowników zachowała w różnych formach é. Są to głównie czasowniki o wysokiej frekwencji, np. CHCIÉĆ. Drugą grupą są czasowniki z odmienną pisownią dzisiejszej joty (POTRZEBOWAĆ, potrzebuię… itd.)