Rzeczowniki

Zmiany w rzeczownikach objęły tylko postaci tematu (ATTAK) oraz postaci tematu i wiążącej się z tą zmianą odmiany (GALICYJA, TEORIA).