Pliki do pobrania

Obraz korpusu skompilowany do użytkowania z wyszukiwarką Poliqarp:

.

Wyszukiwarka Poliqarp (do pobrania).

[aktualizacje]

Wersja tekstowa korpusu tekstów z lat 1830-1918:

Zasoby te powinny być używane w zasobach dostępnych publicznie tylko w postaci, w której zostały upublicznione, w szczególności z zachowaniem oryginalnej fleksji i pisowni.

Wersje źródłowe (skany) tekstów z korpusu są udostępniane na prośbę zainteresowanych.


 

Pliki binarne przeznaczone do analizy i syntezy fleksyjnej za pomocą programu Morfeusz 2:

Program Morfeusz można pobrać ze strony  SGJP (należy pamiętać, by wybrać odpowiednią wersję programu).

Binarnego słownika zmodyfikowanego analizatora Morfeusz można użyć we wszystkich zastosowaniach, w których używany jest standardowy jego wersja, czyli z klientem graficznym i konsolowym, a także jako binding programistyczny dla języków Python i Java. Ze strony http://sgjp.pl/morfeusz/dopobrania.html należy pobrać pliki instalacyjne odpowiednie dla wykorzystywanej platformy systemowej i zainstalować. Następnie ze strony http://www.f19.uw.edu.pl/pliki-do-pobrania/ należy pobrać oba słowniki binarne dla analizatora i generatora. W kliencie graficznym wystarczy wskazać ścieżkę do plików słownikowych. W wypadku klienta konsolowego należy zaś wywołać program z opcjami –dict morfeusz-f19 –dict-dir /ścieżka/do/plików/binarnych.