Przymiotniki

Paradygmaty przymiotnikowe różnią się synkretyzmami ze względu na pisownię -em, -ém w narz. i msc. lp. Wprowadzone przez O. Kopczyńskiego zróżnicowanie rodzajowe nie było przestrzegane, w narz. i msc. współwystępowały więc 3 końcówki: -ymi/-imi, -emi i émi. W formach bier lp rzeczowników żeńskich, szczególnie w zaimkach występowała też forma z -ę.