korpus, wersja zaktualizowana

Teksty korpusu oraz metryczki zostały poddane korekcie i częściowej rewizji. Ujednolicone zostały zapisy elementów obcych (wyrazów obcych, liter niełacińskich, oznaczeń matematycznych itp.), a w dramacie również didaskaliów i nazw postaci. Ze względu na dużą objętość korpus jest udostępniany w postaci tekstowej (próbki i metryczki). Osobne archiwum do pobrania stanowią pliki źródłowe (o postaci plików graficznych w różnych formatach; J. Bilińska, M. Derwojedowa, W. Kieraś, M. Kwiecień, Mikrokorpus polszczyzny 1830-1918, „Język Specjalistyczne” 11/2016). [bib].

Wykorzystane zasoby biblioteczne

Pliki do pobrania