Przysłówki

Przysłówki na ~éj to jedna z większych grup form nierozpoznawanych przez współczesny analizator, w próbkach jest ich tylko o 25% mniej niż form bez kreskowania. Pozostałe warianty obejmują ~ey i -~éy. Najczęstszym przysłówkiem jest więcej, które w wariancie bliżéj jest prawie tak samo częste jak we współczesnej ortografii bez kreskowania.