do pobrania

1829

Po długiej przerwie dodajemy dziś kolejny rok wstecz, 1829. Paczka składa się z próbek i plików meta, bez korekty i pełnych plików źródłowych. [...]

lista haseł Słownika „warszawskiego”

Plik zawiera listę haseł Słownika języka polskiego J. Karłowicza, A.A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego (1900-1927), tzw. „warszawskiego”. Sam słownik można przeszukiwać na stronie http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/pl/slownik-warszawski/ i (nowej i docelowej) https://szukajwslownikach.uw.edu.pl/. [...]