Korpus, wersja 0.7

Udostępniamy kolejną wersję roboczą korpusu tekstów z lat 1830-1918. Składa się na nią 717 próbek podzielonych na pięć stylów funkcjonalnych. Obecny stan korpusu obrazuje około 70% jego rozmiaru docelowego.

Rozkład próbek w poszczególnych stylach wygląda następująco:

  1. teksty popularnonaukowe: 70
  2. drobne wiadomości prasowe: 47
  3. publicystyka: 200
  4. proza: 200
  5. dramat: 200

Trzy z pięciu stylów są już zatem kompletne, choć nie wykluczamy drobnych modyfikacji w tych podkorpusach. Cały czas trwa również dodatkowa korekta próbek.