Praca: weryfikator danych korpusów

W związku z realizacją projektu poszukujemy  współpracownika językoznawcy do prac przy opracowaniu i weryfikacji próbek korpusu treningowego i korpusu testowego.

Praca na podstawie umowy o dzieło w wymiarze 0,5 etatu w od 7 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

Od kandydata oczekujemy:

  • wykształcenia w dziedzinie językoznawstwa na poziomie magisterskim
  • doświadczenia w pracy z tekstami, mile widziane doświadczenie w pracy z tekstami dawniejszymi
  • doświadczenia w redakcji i korekcie tekstów
  • potwierdzonej znajomości korpusów i metod komputerowego przetwarzania tekstów, doświadczenie w tym względzie będzie mile widziane
  • gotowości do poznawania nowych zagadnień i uczestnictwa w wypracowywaniu nowych rozwiązań

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 3 lipca (włącznie)

  • listu, w którym kandydat(ka) wskaże, dlaczego uważa pracę w naszym grancie za przydatną w swoim naukowym rozwoju i czego po niej oczekuje,
  • życiorysu
  • wykazu  nie więcej niż 3 najważniejszych publikacji w formacie .pdf

na adres Magdalena Derwojedowa, derwojed_at_uw.edu.pl.